KRUHY

elipsa zlatá.png
Posvátný kruh 77x77.jpg
kruh.png
SVĚTLO.png

Posvátná geometrie je základním jazykem vesmíru. Podle jednoduchých zákonitostí posvátné geometrie je stvořena a uspořádána veškerá viditelná i neviditelná realita. Dělení buněk při mitoze, uspořádání atomů, molekul a prvků, oběžné dráhy planet, galaxie, šnečí ulita nebo květ růže.

 Při studiu posvátné geometrie se začnou propojovat naše mozkové hemisféry. Pravá mozková hemisféra, které se připisuje intuice a tvořivost, jednoduše, bez analyzování registruje a vnímá realitu tady a teď takovou, jaká je. Levá mozková hemisféra analyzuje v čase i prostoru, rozlišuje včera dnes a zítra, a taky dobře a špatně. Pochopením a vnímáním posvátné geometrie, samotným kreslením, nebo jenom pozorováním jednotlivých obrazců dochází ke sjednocování polarita začínáme vstupovat do vědomí Jednoty.

MANDALA STVOŘENÍ

v základních krocích

posv_geom.webp

1. Bod

Bůh ve své neprojevené podstatě. Jednota. Vědomí.

2. Kruh

"Na počátku bylo Slovo." První projevení Boha, promítnutí vědomí do prostoru. Velký třesk. Stále ještě Jednota.

3. Vesica piscis

První den stvoření je zopakováním prvního projevu na hranici již stvořeného vytvořen druhý kruh a mezi nimi vzniká první tvar nazývaný Vesica Piscis (rybí měchýř). Je to jakési lůno universa. Ve trojrozměrném zobrazení je to čočka, skrze niž je světlo promítnuto do reality - "Budiž Světlo".  Vzniká dualita, svět Polarit.

4. Semeno života

Tvorba pokračuje stejnými kroky, vždy v nově vzniklých protnutích. Šestý den je dokončen první vír stvoření, prvních sedm kruhů. Obrazec je nazýván Semeno nebo také Zárodek Života.

5. Strom života

V Semeni je vždy obsažen celý Strom. Pradávný diagram, zobrazující Boží moudrost a fungování vesmíru je například součástí učení Kabaly.

6. Květ života

Expanzí tvoření vzniká další vír, další vrstva kruhů. Posvátný symbol Květ života je jedním z nejstarších grafických symbolů zobrazovaný ve všech kulturách po celém světě, v náboženstvích či v architektuře. Obsahuje sedm celých vzájemně se dotýkajících kružnic a býval ohraničen dvojitou kružnicí, další rozžšíření tohoto obrazce bylo

dříve přísně střeženým tajemstvím.

7. Ovoce / Plod života

Epanzí o další řadu kruhů totiž vzniká symbol, ze kterého lze vytknout vzorec 13 celých kruhů. V něm lze již dobře nalézt základ geometrie celého vesmíru se všemi jeho poměry, zákonitostmi, vztahy a souvislostmi.

8. Metatronova krychle

V posvátné geometrii jsou křivky asociovány s ženským principem, a rovné čáry s mužským  (Jin - Jang). Kombinací můžského a ženského, propojením středů všech 13 kruhů vzniká Metatronova krychle, jeden z nejdůležitějších informačních systémů v Universu, který obsahuje vědění o všech souvislostech světa. 

9. Platónská tělesa

Zvýrazněním určitých čar lze v Metatronově krychli zobrazit všech 5 platónských těles: čtyřstěn, šestistěn - krychli, osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Jsou to tělesa, jejichž všechny strany, úhly a plochy stěn jsou stejné a jejich vrcholy se dotýkají povrchu koule. Jsou základem geometrie atomů, krystalů nebo virových partikulí. Jsou také spojována s jednotlivými živly: Čtyřstěn - Oheň, Šestistěn - Země, Osmistěn - Vzduch, Dvacetistěn - Voda. Dvanáctistěn - Éter, Prána, Jsoucno. 

10. Mer-Ka-Ba

Čtyřstěn se v Metatronově krychli nachází hned dvakrát a vytváří tak obrazec nazývaný hvězdný čtyřstěn (v rovinném zobrazení je to Davidova hvězda). Energetické pole ve tvaru hvězdného čtyřstěnu se nachází kolem lidského těla, ostatních živých bytostí, ale také kolem planet a dalších vesmírných těles. Čtyřstěn otočený špičkou nahoru je tzv. mužský, sluneční a druhý otočený špicí k zemi je ženský, zemský. Toto energetické pole lze pomocí speciální meditace aktivovat, roztočit a tím vzniká Merkaba, neboli světelné spirituální tělo (světelný vůz duše), kterého lze využít k získání životní energie a možnosti astrálního cestování. (Mer = Světlo, Ka = Duch, Ba = Tělo).

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom